Als je denkt aan priester worden…


De priesteropleiding duurt minstens zes jaar. Het is goed dat er zo'n lange periode is waarin je als kandidaat kan en mag groeien. Wellicht vraag je je wel eens af wat er in die vormingstijd allemaal gebeurt. Het is vooreerst een tijd waarin je als mens kunt groeien naar volwassenheid, naar een evenwichtige persoonlijkheid. Je leert er omgaan met je sterke en zwakke kanten, met je emoties, met je keuze om ongehuwd te leven. Je groeit in sociale contacten, in gratuite inzet voor mensen. Je krijgt een beter zicht op jezelf in samenwerkingsverbanden, in het omgaan met conflicten. Je ervaart hoe je alleen kunt zijn en vreugde vindt in vriendschap.

Heel nauw daarmee verbonden krijg je veel kansen om te groeien in geloof, in gebed en in een evangelische levensstijl. Je leert de Heer en zijn evangelie beter kennen. Je zoekt hoe je je leven kunt uitbouwen met die onzichtbare maar toch zo nabije Tocht- en Bondgenoot. Je komt thuis in de vriendschap van de Heer Jezus. Je raakt vertrouwd met één of andere heilige die je bijzonder inspireert. Je maakt kennis met de geschriften van tal van grote getuigen uit de kerkgeschiedenis. Dit alles maakt deel uit van je spirituele vorming.

Het seminarie is echter ook een studiehuis. Priesterkandidaten studeren er twee jaar wijsbegeerte (filosofie) en vier jaar godgeleerdheid (theologie). In de eerste jaren maak je kennis met de grote levensvragen en de voornaamste gedachtenstromingen uit de geschiedenis van het Westerse denken. Er is ook ruimte voor menswetenschappen en een eerste inleiding in de studie van de Bijbel en de liturgie. Tijdens de theologiestudie leer je het christelijke geloof beter kennen en dit vanuit verschillende invalshoeken. Er is tijd voor studie van de bijbel, de geloofsbelijdenis, de christelijke ethiek, het kerkelijk recht, de liturgie, de kerkgeschiedenis en het pastorale dienstwerk in de kerk. Je intellectuele vorming krijgt gestalte in lessen, in lectuur, in persoonlijk studiewerk.

Tenslotte mag je je nog bekwamen in het pastorale dienstwerk. Je leert stilaan om mensen nabij te zijn in Jezus' naam. Dit gebeurt tijdens de weekends en de vakantieperiodes. Je verkent verschillende pastorale werkterreinen (ziekenzorg, catechese, jeugdwerk,…) waarin je leert meewerken en verantwoordelijkheid dragen. De priesteropleiding eindigt met een pastoraal stagejaar. Gedurende langere tijd maak je voornamelijk kennis met het dienstwerk van priesters in parochies, scholen en ziekenhuizen. Door het aanleren en inoefenen van tal van pastorale vaardigheden maak je je de gezindheid eigen van een goede pastor (herder).

Het hele vormingsgebeuren tijdens de seminarietijd wordt begeleid door deskundige docenten én door een persoonlijke geestelijke begeleider. Er staan heel wat mensen klaar om met je op weg te gaan.

Als je denkt aan priester worden, mag je weten dat je heel wat tijd en kansen krijgt om als mens en christen te groeien naar een diensttaak als priester. Verbonden groeten.

  » Als je denkt aan priester worden…  
  » Overzicht brieven…  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 1  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 2  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 3  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 4  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 5  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 6  

  » Gebeden om roepingen…

  ^  top