Seminarie Brugge

Het Grootseminarie Ten Duinen is het diocesaan centrum van het bisdom Brugge. Het is een gastvrij huis ten dienste van de kerkgemeenschap; een centrum van vorming en opleiding; een plaats van studie en reflectie (verdiepen), van ontmoeting en dialoog (verbinden). Het is een domein met een rijk verleden en een open blik op de toekomst.

Velen kennen het Grootseminarie als een historisch gebouwencomplex - grotendeels teruggaand op de oude Duinenabdij - dat u kunt bezoeken. Maar achter deze imposante gevels bevindt zich een modern centrum met vergader- en congresaccommodatie.

Het enorme boekenbestand van het Grootseminarie wordt bewaard in de bibliotheek, terwijl het archief kostbare getuigen van een rijk verleden herbergt

Grootseminarie Brugge

» Seminariehuis

      Priester worden...
Het Grootseminarie Ten Duinen is het diocesane huis voor de opleiding en permanente vorming van de bedienaars van de eredienst: diocesane priesters, permanente diakens en parochieassistenten.

» Infoavond rond priester worden 15/05/2020

Priester worden

» Diaken worden


Geroepen om dienstbaar te zijn zoals Jezus ...

» Infoavond rond diaken worden 15/05/2020

» Parochieassistent


Parochieassistenten ontvangen van de bisschop een zending om als gedoopte mee zorg te dragen voor mensen in de pastoraal van het bisdom Brugge.

 
Grootseminarie Brugge

Bibliotheek & Archief

Het Grootseminarie ten Duinen te Brugge beschikt over een omvangrijke en gespecialiseerde bibliotheek van méér dan 250.000 banden en 180 lopende tijdschriften

   Michel Ciry

Michel Ciry width =210px;height:200px; © BBK

De expo van Michel Ciry is, vanaf
6 januari 2020, iedere maandagnamiddag
(behalve op wettelijke feestdagen)
van 14.00 tot 17.00 uur toegankelijk.
Inkom: € 3,00/ persoon

Groepen die een geleid bezoek
op een ander moment tijdens de
weekdagen wensen, kunnen dit via
E_Mail tenduinen@grootseminarie.be
aanvragen.
Kostprijs € 5,00/ persoon met een
minimum van € 50,00 per groep.