Seminarie Brugge

In het bisdom Brugge is het Grootseminarie het diocesaan huis voor de opleiding en permanente vorming van de bedienaars van de eredienst: diocesane priesters, permanente diakens en parochie-assistenten. Daarnaast fungeert het Grootseminarie voor een breed publiek als een centrum voor christelijk vormingswerk op het vlak van theologie, spiritualiteit en pastoraal.
» Meer Over ons...

Grootseminarie Brugge

   VESPERDIENSTEN

  27 mei, 10 en 17 juni.
Kapel Grootseminarie Brugge
telkens om 21u00

Er wordt telkens gebeden om
roepingen in de kerk.
Wie wil aansluiten bij de
seminariegemeenschap is
van harte welkom.

Academiejaar 2017 - 2018

      » Academiejaar 2017 - 2018

Theologische Academie

      » Theologische Academie            2017 - 2018

Cursusaanbod 2017 - 2018

      » Cursussen 2017 - 2018       » Aanbod 2017 - 2018 (pdf)

Roepingenzondag

 »  Bijbels portret van een geroepene  »  Gebeden om roepingen  »  Brief van de Vlaamse bisschoppen Grootseminarie