Seminarie Brugge

In het bisdom Brugge is het Grootseminarie het diocesaan huis voor de opleiding en permanente vorming van de bedienaars van de eredienst: diocesane priesters, permanente diakens en parochie-assistenten. Daarnaast fungeert het Grootseminarie voor een breed publiek als een centrum voor christelijk vormingswerk op het vlak van theologie, spiritualiteit en pastoraal.
» Meer Over ons...

Grootseminarie Brugge

Theologische Academie

Theologische Academie       » Academiejaar 2018 - 2019       » download folder (pdf)

   VESPERDIENSTEN

  10 en 17 juni.
Kapel Grootseminarie Brugge
telkens om 21u00

Er wordt telkens gebeden om
roepingen in de kerk.
Wie wil aansluiten bij de
seminariegemeenschap is
van harte welkom.

Cursusaanbod 2017 - 2018

      » Cursussen 2017 - 2018       » Aanbod 2017 - 2018 (pdf)

Roepingenzondag

 »  Bijbels portret van een geroepene  »  Gebeden om roepingen  »  Brief van de Vlaamse bisschoppen Grootseminarie