De Bibliotheek     Gericht op de toekomst - met grote zorg voor het rijke verleden

Sedert enkele jaren evolueert de seminariebibliotheek mee met de verruimde rol van het Grootseminarie als een open christelijk studie- en vormingscentrum in het bisdom. Zij profileert zich als een diocesane bibliotheek ten dienste van al wie zich wil verdiepen in het christelijke geloof, filosofie, theologie, spiritualiteit, de andere godsdiensten en het historisch onderzoek. Met een open blik op kerk, wereld en maatschappij volgt zij de diverse, actuele ontwikkelingen in deze domeinen.
Haar voornaamste doelgroepen zijn naast de seminariestudenten en hun professoren, de gaststudenten van het Grootseminarie, alle anderen die zich voorbereiden op een pastorale taak in het bisdom Brugge (diakens, parochie-assistenten, pastorale werk(st)ers, teamleden ...) of een kaderfunctie hebben, deelnemers aan vormingsinitiatieven (Theologische Academie, Cyclus Pastorale Vorming, School voor Geloof, Leerhuis voor Geloof en Pastoraal ...), en breder alle ge´nteresseerden in filosofie, theologie, geloof en spiritualiteit, andere godsdiensten, geschiedenis, wetenschappelijk onderzoek enzovoort. Om beter te kunnen inspelen op de actuele noden werd in 2000 gestart met het ontsluiten van de collectie in de Libislogo Opac-libis-cataloog. Systematisch worden alle titels en het uitgebreide tijdschriftenbestand progressief ingevoerd zodat deze via internet geconsulteerd kunnen worden. Regelmatig verspreidt de bibliotheek een aanwinstenmail met nieuwe titels en een korte toelichting van de meest recente aanwinsten (zie ook op deze site). In de ruime Leeszaal kunnen werken geraadpleegd worden in een rustige sfeer.
Deze wissels op de toekomst gaan hand in hand met een grote zorg voor het rijke historische patrimonium van de bibliotheek. Eind 2007 startte een project om de oudste drukken te inventariseren en te ontsluiten.» 7 Het betreft ongeveer duizend banden. Deze worden opgedeeld in drie groepen: incunabelen (werken gedrukt tot en met het jaar 1500), postincunabelen (van 1501 tot 1540) en oude drukken (van 1541 tot 1600). Daarnaast blijft de bibliotheek ook vandaag haar rol waarmaken als unieke bewaarbibliotheek voor het gedrukte, religieuze patrimonium van priesters, religieuzen en anderen.

In de voortuin van het seminarie ligt een steen met daarin een Latijnse spreuk gebeiteld: Timeo hominem unius libri - ik vrees de mens van één boek. Er zijn aanwijzingen dat deze zegswijze teruggaat op Thomas van Aquino. Zij beoogt niet zozeer de mens die maar één boek geschreven heeft, maar 'iemand die maar één boek gelezen heeft en daarbij zweert, die niet toegankelijk is voor andere opvattingen' (Van Dale)» 8. Het is zeer passend dat de bibliotheek van het seminarie deze zinswending als leuze heeft. Haar collectie is immers bedoeld om mensen te verrijken in hun levens- en geloofsopvattingen.

« vorige pagina | 1 | 2 | 3 | 4 | ^ top

Voetnoten

« 7 Meer bij L. WUYTS & S. FRANCO, De oudste drukken in de bibliotheek van het Grootseminarie, in Ministrando 44 (2008) 463 - 468.

« 8 Meer over deze spreuk bij E. VANDEN BERGHE, Timeo hominem unius libri, in Een gids op verkenning. Eric Vanden Berghe. Een portret, Tielt, 2007, p. 25 - 36.