Uw steun

Het Grootseminarie is geen gesubsidieerde onderwijsinrichting. Dit betekent dat het Ministerie van Onderwijs op geen enkele wijze tussenkomt in de werkingskosten. Het Besturend Bureel moet zelf instaan voor de financiering van het personeel, de bibliotheek, de schoolbenodigdheden, de keuken en de energie- en onderhoudskosten. Iedere student draagt naar vermogen bij in de leef- en studiekosten.

Dankzij de giften van vele priesters, religieuze congregaties en van een grote groep sympathisanten uit het hele bisdom is het Grootseminarie in staat om alles te bekostigen.

Sinds vele jaren bestaat het Werk van de Priesterroepingen vzw om financiële middelen te verzamelen om in het kostgeld van bepaalde seminaristen te helpen voorzien, en om bij te dragen in de globale werkingskosten van het Grootseminarie te Brugge. Wie een financiële bijdrage wil leveren kan hiervoor onze bankrekening gebruiken:

738 – 0261163 – 61

Elke gave, klein of groot, is welkom!
Het Werk van de Priesterroepingen zal u graag onder zijn sympathisanten rekenen. Deze solidariteit, ook financieel, toont aan dat het Grootseminarie geen eiland is in ons bisdom. Velen zijn met hart en ziel bekommerd voor de priesteropleiding en de Kerk van morgen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

 
Leeszaal
Centrum Centrum Centrum