CCV
Theologische academie

› Initiatief van CCV Centrum voor Christelijk Vormingswerk
in het bisdom Brugge verzorgd door de professoren van het Grootseminarie

Ben je genteresseerd om het christendom beter te leren kennen? Wil je jezelf verdiepen in je geloof? Vraag je je af wat christen zijn in de wereld van vandaag kan inhouden?
De Theologische Academie biedt een vierjarige lessencyclus aan met de bedoeling je geloof beter te leren kennen. Alle belangrijke aspecten van het christelijk geloof komen er aan bod.
Er zijn lessen over Bijbel, moraaltheologie, sacramentenleer, liturgie, dogmatiek, spiritualiteit, kerkgeschiedenis, kerkelijk recht, kerkleer en wereldgodsdiensten. Vanaf dit academiejaar zijn ook enkele lesbeurten pastoraaltheologie voorzien.

De cursussen worden gegeven door professoren van het Grootseminarie te Brugge.

Programma academiejaar 2016 - 2017

 • » Dogmatiek o.l.v. prof. Stefaan Franco
  Dogmatiek

  Het vak dogmatiek of geloofsleer behandelt de centrale inhoud van het christelijke geloof. Wie is de God in wie christenen geloven en wat heeft Hij met de mens voor?
  De cursus vormt in feite een lange commentaar op de geloofsbelijdenis.

 • » Kerkgeschiedenis o.l.v. prof. Kurt Priem
  Kerkgeschiedenis

  De grote wendingen in de kerkgeschiedenis worden geschetst. Thema’s als de evangelisatie, het religieuze leven en de verhouding kerk-staat komen aan bod. Er wordt stilgestaan bij de interactie tussen universele en plaatselijke Kerk en bij de geschiedenis van het bisdom Brugge..

 • » Pastoraaltheologie o.l.v. Prof. Hans Debel
  Pastoraaltheologie

  Er wordt stilgestaan bij zorg voor mensen als een kernopdracht van de Kerk. Wat kan deze dimensie van Kerk-zijn inhouden in de huidige tijd en samenleving?

 

 


De lessenreeks over wereldgodsdiensten is een kennismaking met het Boeddhisme en Hindoesme. (o.l.v. prof. Inge Cordemans).

Voor nieuwe cursisten staat een inleiding op de Bijbel - o.l.v. prof. Patrick Degrieck - op het programma (3 en 10 september 2016).

Praktische gegevens

Het jaarprogramma van de Theologische Academie omvat 23 lesbeurten van 4 lesuren (op zaterdagvoormiddag). Men kan alleen voor het volledige jaarprogramma inschrijven, niet voor 釪n vak.

Voor wie het wenst is er elk jaar een examen (met attest): hierbij wordt nagegaan in hoeverre de materie persoonlijk verwerkt is. Bij het einde van de hele cyclus ontvang je dan een getuigschrift.
De studie van het vak pastoraaltheologie verloopt in drie stappen: individuele voorbereidende lectuur, gezamenlijke verwerking tijdens de lessen en een afsluitende individuele reflectie in de vorm van een paper.

Nieuwe cursisten - inleiding op de Bijbel Op zaterdag 3 en zaterdag 10 september 2016 komen de nieuwe studenten samen voor twee lesbeurten ‘inleiding op de Bijbel’.

Op zaterdag 17 september 2016 start het academiejaar voor alle deelnemers.

Inschrijven

De deelname bedraagt 200 euro per jaar, cursusmateriaal en koffie tijdens de pauze inbegrepen. Deze prijs mag echter geen beletsel zijn om te kunnen deelnemen.

Wie wenst in te schrijven, meldt zich v寨r 15 augustus 2016 d.m.v. bijgaande antwoordkaart bij vicaris Koen Vanhoutte, bisdom, H. Geeststraat 4 te Brugge en schrijft het bedrag van 200 euro over op het rek.nr. BE 22 4675 0811 1147 van CCV in het bisdom Brugge, 3001 Heverlee, met vermelding 'Theol. Ac. 2016-2017 + uw naam'..

 

CCV De Theologische Academie wordt georganiseerd door het CCV, Partner in Christelijk Vormingswerk.

Meer weten: CCV secretariaat: 050 / 74 56 10 - brugge@ccv.be
Joris Maesen, secretaris Academie, 050 33 59 05

 ^  Top