Seminariehuis

   Priester worden,
      een verlangen dat in je leeft…


Het Grootseminarie Ten Duinen is het diocesane huis voor de opleiding en permanente vorming van de bedienaars van de eredienst: diocesane priesters, permanente diakens en parochieassistenten.

• Je zou graag de priesteropleiding aanvatten
    Wil je graag vrijblijvend info over de priesteropleiding of hierover eens spreken met een priester of wens je de priesteropleiding aan te vatten, neem dan contact op met Kan. Stefaan Franco.
Stefaan Franco

Kan. Stefaan Franco
Grootseminarie
Potterierei 72, 8000 BRUGGE
Stefaan.Franco@gmail.com
050 / 44 49 55• Priesteropleiding
... een verlangen dat in je leeft ...
    Voor de opleiding van haar priesterkandidaten werkt het bisdom Brugge samen met het Johannes XXXIII-seminarie van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel.
Lees ook de bijdrage over het leven op het Johannes XXIII-seminarie

    Daarnaast is er een diocesaan luik voor de Brugse seminaristen dat georganiseerd wordt in het Seminariehuis van het Grootseminarie. De seminaristen worden er gedurende een aantal dagen en avonden per jaar verwacht om kennis te maken met de diverse aspecten van het bisdom Brugge of om deel te nemen aan belangrijke gebeurtenissen in het leven van het bisdom.

    Vicerector Stefaan Franco woont op het Seminariehuis.
Stefaan Franco
Kan. Stefaan Franco
Grootseminarie
Potterierei 72, 8000 Brugge
050 / 44 49 55
Stefaan.franco@gmail.com

 ^  Top


• Een verlangen dat in je leeft Op roepingenpastoraal Vlaanderen vind je meer info en mooie getuigenissen over de roeping tot het priesterschap.

 ^  Top

• Om te bidden

Goede God,
zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus hebt gegeven,
uw veelgeliefde Zoon.
Hij heeft ons het goede nieuws gebracht
van uw menslievendheid.
Maak ons gevoelig voor zijn woord,
waakzaam en vol aandacht voor wat Hij ons vraagt.
Verzamel ons tot zijn leerlingen
aan Hem gehecht
als ranken aan de wijnstok.
Beziel ons en heel uw kerk
met durf en geestkracht
om te doen wat Hij heeft voorgedaan.
Roep velen in uw kerk,
in verscheidenheid van gaven,
mannen en vrouwen,
om teken te zijn van uw aanwezigheid
en van uw goedheid voor alle mensen.
Laat uw woord helder zijn en klaar:
dat we onbevangen en vrij
de weg gaan waarop Gij ons roept.
Amen.

(Mgr. Jozef De Kesel)

 ^  Top