Als je denkt aan priester worden…


In het hedendaagse spreken zijn 'priester' en 'pastoor' dikwijls synoniemen alsof alle priesters pastoor zouden zijn. Priesters vervullen in kerk en samenleving heel uiteenlopende taken. Bij hun benoeming houdt de bisschop rekening met objectieve noden in het pastorale werkveld maar ook met de persoonlijke talenten en verwachtingen van de priesters. Het loont de moeite de diverse werkterreinen even op te roepen.

Heel wat priesters zijn op parochies werkzaam. Als pastoor zorgen ze in samenwerking met een diaken of parochieassistent én met veel vrijwilligers voor de verkondiging van Gods woord (homilie, catechese, geloofsverdieping), voor de liturgische vieringen (sacramenten, uitvaarten) en voor de beleving van het geloof in concrete dienstbaarheid (ziekenbezoek, welzijnszorg, missiewerking, broederlijk delen, welzijnsschakels). Als pastoor staan ze ook in voor groeiende eenheid en samenwerking binnen de hun toevertrouwde parochies. Hun taak is veelomvattend. Hun planning wordt dikwijls doorkruist door onverwachte gebeurtenissen en vragen. Waar ze zich gedragen weten door overtuigde medechristenen vinden pastoors heel wat vreugde in hun werk. Ze ontmoeten veel mensen bij wie ze een teken van Gods nabijheid en zorg mogen zijn.

Andere priesters zijn sterk geëngageerd in onderwijs en opvoeding van jonge mensen. Ze geven les, heel dikwijls godsdienstles. Dit valt niet altijd makkelijk maar toch zijn ze dankbaar met jonge mensen op weg te mogen gaan, ook in het verkennen van wat geloof en evangelisch leven voor hen kunnen betekenen. Die priesters dragen meestal ook verantwoordelijkheid voor de schoolpastoraal. Met een equipe zoeken ze kansen om met jongeren te bidden, te bezinnen en zich in te zetten voor één of ander sociaal project. Er zijn ook priesters die binnen de jeugdbewegingen meewerken binnen de ploeg die verantwoordelijk is voor zingeving in de beweging. Sommigen werken mee in de jongerenpastoraal van het bisdom of van een nieuwe beweging. Priesters die bij jongeren en jongvolwassenen werken blijven doorgaans jong van hart. Ze krijgen vertrouwen van de jeugd en ruimte om naar de diepte te gaan. Ze mogen er getuigen van de vreugde die het geloof hen schenkt.

Ook bij de kwetsbare groepen in de samenleving zijn er priesters actief. Denk maar aan de aalmoezeniers in ziekenhuizen, in zorginstellingen voor bejaarden en voor mensen met een handicap. Ook bij gevangenen, woonwagenbewoners, vreemdelingen en tal van mensen-in-nood proberen priesters mee te leven. Samen met talrijke diensten voor welzijnswerk en met veel vrijwilligers willen ze een teken van hoop zijn voor mensen die wachten op wat genegenheid, aandacht en nieuwe kansen. Er zijn ook priesters die door de bisschop gezonden worden om werkzaam te zijn in andere continenten. Ze maken de keuze om midden de armen te leven en mee te bouwen aan een betere toekomst voor hen.

Als je denkt aan priester worden, vraag je dan eens af welke taken jou bijzonder aanspreken. Het is ook boeiend meerdere priesters van nabij te leren kennen. Goede moed!

  » Priester worden…  
  » Overzicht brieven…  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 1  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 2  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 3  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 4  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 6  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 7  

  » Gebeden om roepingen…

  ^  top