Als je denkt aan priester worden…


Priesters leven en werken in en voor de kerk, om er met velen te bouwen aan Gods Rijk. Een priester wordt wel eens 'een man van de kerk' genoemd. Die kerk heeft het vandaag niet gemakkelijk. Ze staat niet langer in het centrum maar eerder in de marge van de samenleving. Ze kan niet langer hoog van de toren blazen, nu de fouten van enkele van haar herders een schaduw werpen op haar naam. De kerk ligt dikwijls onder vuur in de media. In onze tijd staat het goed afscheid te nemen van een katholieke opvoeding. De kerk wordt al eens gezien als een restant van donkere middeleeuwen, een deel van ons cultureel erfgoed. Ethische standpunten van de kerk liggen onder vuur: ze worden scherp bevraagd en door velen afgewezen. Priesters delen dikwijls in de klappen. Ze zijn niet langer geziene figuren. Hun aantal vermindert en de priesters vergrijzen. Ze werken voor een bedrijf in moeilijkheden en voelen een hele last op hun schouders.

Als je denkt aan priester worden, kan dit drukkend gevoel ook jou belasten. Je aarzelt of je je wel helemaal wil binden aan die kerk. Misschien heb je zelf wel vragen bij één of andere manier van denken en doen binnen de kerk. Je vreest dat je je teveel zal moeten verdedigen. Je weet niet of je het zal aankunnen. Een 'kerk in crisis' maakt het wellicht minder aantrekkelijk om priester te worden. Het is goed dit alles in een open geest eerlijk onder ogen te zien. Je mag niet blind zijn voor moeilijkheden die je te wachten staan. Maar is daarmee alles gezegd?

Een leven in en voor de kerk kan ook in deze benarde tijden boeiend zijn. Priesters staan vandaag ook volop in het zoeken van de kerk naar vernieuwing. Samen met hun gemeenschappen zoeken ze naar een meer evangelische levensstijl. Er is een herbronning gestart die het leven van de kerk kan verfrissen. De kerk leert om zonder pretenties eenvoudig te getuigen van Jezus' evangelie. Er is een beweging die teruggaat naar de kern van het evangelie: geloof, gebed, vrijgevigheid, verzoening, solidariteit. Priesters mogen van die stille vernieuwing getuige zijn. Soms zijn ze er ook de motor van. Er groeit een nieuwe wijze van kerk-zijn in onze tijd, met minder macht en aanzien. Er is een kleinere kerk die haar diensttaak in de samenleving op een nieuwe wijze gestalte geeft. De aandacht groeit voor zingeving, voor authentieke vieringen, voor concrete inzet met de armen. Een kerk op zoek naar een nieuwe adem kan best aantrekkelijk zijn. Je vindt er als priester veel steun bij medechristenen. Je kan je ook vandaag creatief en hoopvol inzetten voor de kring van Jezusleerlingen.

Als je denkt aan priester worden… weet dan dat elk levensproject moeilijke en aantrekkelijke kanten heeft. Bid om vreugde in je hart en om kracht om staande te blijven ook bij tegenwind. 'k Bid met je mee.

  » Priester worden…  
  » Overzicht brieven…  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 1  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 3  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 4  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 5  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 6  
  » Als je denkt aan priester worden… Brief 7  
  » Gebeden om roepingen…

  ^  top