Priester worden,

   een verlangen dat in je leeft…


• Je zou graag de priesteropleiding aanvatten
    Als je de priesteropleiding wenst aan te vatten, laat je dit weten door een brief te schrijven naar de president Philippe Hallein.

President Philippe Hallein
Grootseminarie
Pottereirei 72, 8000 BRUGGE
Philippe.hallein@gmx.net
tel 050 / 44 49 54


• Een overzicht van de opleiding tot priester
... een verlangen dat in je leeft ...
    De priesteropleiding duurt minstens zes jaar. Het is goed dat er zo'n lange periode is waarin je als kandidaat kan en mag groeien. Wellicht vraag je je wel eens af wat er in die vormingstijd allemaal gebeurt. Het is vooreerst een tijd waarin je als mens kunt groeien naar volwassenheid, naar een evenwichtige persoonlijkheid. » meer lezen …
     » Brief 7 van de president

 ^  Top


• Priester worden op rijpere leeftijd
Ook op rijpere leeftijd kunnen mannen een roeping tot het priesterschap op het spoor komen. Een dergelijke ervaring roept heel wat vragen op, zeker voor wie reeds in het beroepsleven staat en zijn leven een bepaalde vorm heeft gegeven.

Met die vragen stapt men best naar een vertrouwenspersoon die thuis is in het christelijke geloof en de roeping helpt onderscheiden.

Wie overweegt de priesteropleiding aan te vatten, neemt contact op met de vormingsverantwoordelijken van het seminarie. In de verkennende gesprekken wordt duidelijk of een voorbereidingsperiode wenselijk is. Ook de financiële aspecten van de keuze en het sociaal statuut komen daar aanbod.

Wie door de bisschop als seminarist aanvaard wordt, start in de eerste cyclus (afdeling wijsbegeerte) die twee jaar duurt.

Er worden drie dagen per week vrijgemaakt voor de vorming. Daarvan verblijft men twee dagen in het seminarie om lessen te volgen, het gemeenschapsleven en de spirituele vorming mee te maken. De concrete afspraken houden rekening met de leefsituatie (werk, woning, familie) van de kandidaat.

Iedere kandidaat krijgt een eigen mentor die de studieopdracht begeleidt en een geestelijk begeleider voor vertrouwelijke gesprekken.

Voor de tweede cyclus (afdeling theologie) die drie jaren omvat, maakt de kandidaat zich vrij om alle lessen in het seminarie mee te maken. Hij is voltijds beschikbaar voor de vorming. Ook hier worden afspraken gemaakt die rekening houden met de leefsituatie (woning, familie) van de kandidaat.

Het zesde vormingsjaar staat in dienst van de pastorale stage op een parochie, in een zorginstelling en op andere plaatsen die voor de kandidaat talrijke vormingskansen bieden.

Voor meer info: » contact opnemen met…..

 ^  Top


» Brieven van de president
... als je denkt aan priester worden ...


• Bidden om roepingen
... een verlangen dat in je leeft ...
     » Gebeden om roepingen


• Contact
    Wil je graag vrijblijvend info over de priesteropleiding of gewoon eens spreken met een priester van het seminarie of een student of wens je een gebedsmoment mee te maken bij de seminariegemeenschap neem dan gerust contact op met een van ons:

     » president Philippe Hallein
     » pr. Henk Laridon
     » pr. Stefaan Franco
     » pr. Patrick Degrieck
     » pr. Koen Vanhoutte

 ^  Top


• Links
     » www.roepingen.be site Vlaamse roepingenpastoraal
     


 

 ^  Top