Priester worden…

een verlangen dat in je leeft


» Brief 1
Leven als christen is op vandaag niet meer vanzelfsprekend. Het wordt steeds meer een opvallende keuze...
» Brief 2
Priesters leven en werken in en voor de kerk, om er met velen te bouwen aan Gods Rijk. Een priester wordt wel eens een man van de kerk genoemd...
» Brief 3
De katholieke kerk wijdt enkel celibataire mannen tot priester. Van haar priesters verwacht de kerk dat ze hun roeping beleven als ongehuwde omwille van het Rijk Gods...
» Brief 4
Met het verminderend aantal pastoors hoor je soms zeggen: de leken zullen het werk van de pastoors overnemen...
» Brief 5
In het hedendaagse spreken zijn priester en pastoor dikwijls synoniemen alsof alle priesters pastoor zouden zijn. Priesters vervullen in kerk en samenleving heel uiteenlopende taken.
» Brief 6
Over priesters horen we dikwijls zeggen dat ze hard werken, ja zelfs overvraagd worden nu ze de zorg krijgen voor meerdere parochies.
» Brief 7
De priesteropleiding duurt minstens zes jaar. Het is goed dat er zo'n lange periode is waarin je als kandidaat kan en mag groeien...
 


Gebeden om roepingen

 
» Gebeden om roepingen
 

 ^  Top