W e l k o m   op de site van het Grootseminarie

Het Grootseminarie is geen gesubsidieerde onderwijs-inrichting. Dit betekent dat het Ministerie van Onderwijs op geen enkele wijze tussenkomt in de werkingskosten. Het Besturend Bureel moet zelf instaan voor de financiering van het personeel, de bibliotheek, de schoolbenodigdheden, de keuken en de energie- en onderhoudskosten. Iedere student draagt naar vermogen bij in de leef- en studiekosten.

Dankzij de giften van vele priesters, religieuze congregaties en van een grote groep sympathisanten uit het hele bisdom is het Grootseminarie in staat om alles te bekostigen.

Sinds vele jaren bestaat het Werk van de Priesterroepingen vzw om financiële middelen te verzamelen om in het kostgeld van bepaalde seminaristen te helpen voorzien, en om bij te dragen in de globale werkingskosten van het Grootseminarie te Brugge. Wie een financiële bijdrage wil leveren kan hiervoor onze bankrekening gebruiken: BE88 4715 3543 4141 / KREDBEBB

Elke gave, klein of groot, is welkom! Het Werk van de Priesterroepingen zal u graag onder zijn sympathisanten rekenen. Deze solidariteit, ook financieel, toont aan dat het Grootseminarie geen eiland is in ons bisdom. Velen zijn met hart en ziel bekommerd voor de priesteropleiding en de Kerk van morgen.

Hartelijk dank

Het Grootseminarie is het diocesaan centrum van het bisdom Brugge. Het is een gastvrij huis ten dienste van de kerkgemeenschap; een centrum van vorming en opleiding; een plaats van studie en reflectie (verdiepen), van ontmoeting en dialoog (verbinden). Het is een domein met een rijk verleden en een open blik op de toekomst.

Velen kennen het Grootseminarie als een historisch gebouwencomplex - grotendeels teruggaand op de oude Duinenabdij - dat u kunt bezoeken. Maar achter deze imposante gevels bevindt zich een modern centrum met vergader- en congresaccommodatie.

Het enorme boekenbestand van het Grootseminarie wordt bewaard in de bibliotheek, terwijl het archief kostbare getuigen van een rijk verleden herbergt.

Het Grootseminarie staat in voor de vorming van mannen en vrouwen die kiezen voor een leven in dienst van Jezus Christus en de Kerk.
Wie meer informatie wil over priester of diaken worden of hoe je als vrouw een engagement kunt opnemen in de Kerk kan terecht bij onze links.
 

Enkele interessante weetjes:


…  Boekenverkoop
     Elke eerste woensdagnamiddag van de maand

De eerste woensdagnamiddag van de maand verkoopt de bibliotheek dubbels uit haar collectie. Eens per jaar wordt een grote dubbelenverkoop georganiseerd.


…  het Seminarie bezoeken
     De historisch waardevolle Duinenabdij uit de 17de eeuw is méér dan een bezoekje waard.

Van maandag tot vrijdag worden er geregeld in de namiddag groepen ontvangen. Na afspraak staan gidsen van het Grootseminarie in voor een rondleiding van ongeveer anderhalf uur.
» Verneem hier alvast meer over zijn boeiende geschiedenis

…  Voorbeden

 

 


Grootseminarie Brugge / Potterierei 72 / B-8000 Brugge / tel 050 330362 / fax 050 330521
E_Mail econoom@grootseminarie.be