De onvoltooide droom van Abt Campmans

 

Het monastieke patroon

Het grootse ontwerp voorzag onder meer de bouw van een grote en kleine pandgang en woonvleugels, een afzonderlijk gebouw met de refter en de bibliotheek, een gastenkwartier en een monumentale kerk met toren. Een omheiningmuur moest de abdij van de buitenwereld afsluiten. Het ontwerp was duidelijk gebaseerd op het ideaalplan van een cisterciŽnzerabdij maar week er zoals bij alle abdijen ook van af. In de stad moesten de monniken wellicht geen smidse, weverij of leertouwerij bouwen omdat deze voorzieningen in de omgeving aanwezig waren.

In de periode 1628-1642 werd de grote pandgang met de abtskapel als kern van de abdij gerealiseerd. Aansluitend werden aan de oost- en zuidzijde drie bouwlagen hoge kloostervleugels opgetrokken. Aan de noordzijde kwam een gebouw van twee bouwlagen en aan de westzijde werd een gebouw met enkel een gelijkvloerse verdieping opgetrokken. De monumentale refter met daarboven de bibliotheek bouwde men loodrecht op die zuidvleugel, er enkel van gescheiden door een atrium. Op de zuidoosthoek kwam een carillontoren met 26 klokken die in 1637 werden gegoten door klokkengieter Joachim Blanpain, die zoals Campmans uit Dowaai kwam. Monastieke architectuur van hoge kwaliteit.

Slechts ťťn vleugel van de geplande kleine pandgang werd gerealiseerd, aansluitend op de bestaande constructie van het oude refugium van Ter Doest. Een belangrijke economische depressie en de onverwachte dood van de dynamische Campmans in 1642 waren oorzaak van een bouwstop die langer dan een eeuw duurde en de droom van Campmans onvoltooid liet. Wel werd het twee bouwlagen hoge gastenkwartier, ten zuiden van de refter en ermee verbonden door middel van een smalle doorgang, wellicht kort na de dood van Campmans gebouwd of voltooid.» 11

Dat de monniken terecht fier waren op de (onvoltooide) abdij en op de stadsverfraaiing die ze tot dan toe hadden gerealiseerd, blijkt uit een document van 1662 waarbij door abt Gerard de Baere om een vermindering van de stadsbelasting werd gevraagd: het aensichte van de stadt met schoon ghebausel versiert inplatse van verscheyden oude huysekens ende koteragen daervan eenighe diende tot wonynghe ende vertreckplatsen van infame handel ende persoonen. » 12

« De bouwheer / Bouwmaterialen  |  |  Het verdere verloop »

« hoofdpagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | volgende pagina » |  ^ top 

Voetnoten

« 11 Deze monumentale vleugel werd jammer genoeg gesloopt in 1957.
« 12 AGSB, Fonds Duinen-Doest, B 2900.