Onvoltooide droom van Abt Campmans

 

De verstedelijking van de monastieke beweging

Heel actieve bouwheren waren de religieuzen die mee het nieuwe gezicht van de stad bepaalden.

In de geest van de Contrareformatie werden kloosters gebouwd in de stad door nieuw opgerichte orden. Maar vooral bestaande kloostergemeenschappen, die tot dan op het platteland waren gevestigd, zochten bescherming binnen de veilige stadswallen en richtten kloosters op. Deze verstedelijking of de zogenaamde beweging intra-muros is een belangrijk gegeven.

In de 17de eeuw verrezen niet minder dan 22 kloosters of abdijen in Brugge, waarvan ontegensprekelijk deze van jezuÔeten aan de Verversdijk/ Boomgaardstraat met de majestueuze nieuwe kerk en die van de cisterciŽnzers van Ten Duinen aan de Potterierei de grootste stedenbouwkundige impact hadden.

Andere belangrijke nieuwe kloostercomplexen waren die van de kartuizers in de Langestraat, de kartuizerinnen in de Kartuizerinnenstraat, de Dominicanessen in de Jakobijnessenstraat, de Benedictinessen aan de Boeveriestraat en die van de cisterciŽnzerinnen van Spermalie en van Hemelsdale, respectievelijk aan de Snaggaardstraat en de Sint-Clarastraat. De nieuwe ordestichtingen bouwden kloosters in de Ezelstraat zoals de ongeschoeide karmelieten en karmelietessen, de Capucijnessen in de Katelijnestraat en de Maricolen in de Oude Zak. Ook Engelse katholieke geestelijken immigreerden naar Brugge, verwierven een oud passantenhuis dat ze omvormden tot klooster in de Carmersstraat. De Engelse franciscanessen verbouwden een gedeelte van het Prinsenhof. Op het einde van de 17de eeuw telde de Brugse binnenstad niet minder dan 43 kloosters.

Sommige van de kloosters werden om financiŽle overwegingen nog in een traditionele gotische architectuur opgetrokken maar de karmelieten, de jezuÔeten, de kartuizers en de cisterciŽnzers bouwden grootse complexen in de nieuwe barokstijl.

» Situering & Brugge  |  |  De cisterciŽnzermonniken van Ten Duinen naar Brugge »

« hoofdpagina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | volgende pagina » |  ^ top