»» 175 jaar in een notendop
»» Priester zijn vandaag - studiedag 30/04
» Homilie 03 oktober 2008

175 jaar

  Grootseminarie Brugge
  Feestprogramma

Het Grootseminarie zette het feestjaar op
30 april 2008
in met een studiedag rond de priesteropleiding. De studiedag werd besloten met een conferentie door curiekardinaal Walter Kasper.
Precies op de 175ste verjaardag van het Grootseminarie komen de jonge priesters - de priesters die gewijd zijn door mgr. Vangheluwe - er samen voor hun jaarlijkse bijeenkomst.
Twee dagen later, op 3 oktober 2008, viert de seminariegemeenschap - de professoren, de seminaristen, de zusters en het personeel - feest.
Op 13 november 2008 wordt een handschrift van de Duinenabdij ontsloten op de website www.historischebronnenbrugge.be.
Op 20 november 2008 opent een fototentoonstelling in de kapittelzaal.
Het jaarlijkse seminariefeest op 21 november 2008 beleeft dit jaar een jubileumeditie.

De jaarlijkse jongerenavond vindt plaats op 6 februari 2009 rond het thema
Zingen, bezinnen en bidden met Paulus.
Op 15 februari 2009 om 10 uur wordt vanuit de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge een televisiemis uitgezonden. Mgr. Roger Vangheluwe gaat voor in de viering die kadert in de verjaardagsvieringen van het bisdom en het Grootseminarie. Op 21 februari 2009 opent in het Grootseminarie een tentoonstelling met werk van Luc Hoenraet. »...meer info

Op 13, 14 en 15 maart vindt een concertreeks plaats die eveneens kadert in de verjaardagsvieringen van het bisdom en het Grootseminarie.
Er is een compositieopdracht toegekend aan de Brugse componist Johan Duyck, op teksten van Anton Van Wilderode.
Het concert Paulus wordt uitgevoerd door het Vlaams Radiokoor en organist Ignace Michiels. Johan Duyck heeft de algemene leiding. Paulus is op 13 maart te horen in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge, op 14 maart in de kerk Onze-Lieve-Vrouw ter Duinen te Koksijde en op 15 maart in de Sint-Maartenskerk te Kortrijk. »... meer info

Op dinsdag 24 maart organiseren de Brugse afdelingen van het Davidsfonds (regio Brugge) samen de Nacht van de Geschiedenis. Textiel in de kathedraal bestaat uit een lezing over kerkelijk textiel door Benoit Kervyn én een (gelegenheids)opstelling van textiel in de Sint-Salvatorskathedraal.

In de tweede helft van mei verschijnen drie bezoekersgidsen: één voor het Grootseminarie, één voor het bisschopshuis en één voor de Sint-Salvatorskathedraal. De drie boekjes worden in één box aangeboden.
Op 5 juni 2009 opent het onderwijscentrum in de Sint-Pietersabdij te Steenbrugge.
Op 9 september 2009 - 09/09/09 - begint een meerdaagse viering in het domein Groenhove in Torhout met onder meer de feestelijke heropening van het diocesaan centrum en het Oriëntatiefeest van de dienst parochiepastoraal.
Onlangs werd een wedstrijd gelanceerd voor het nieuw logo voor het bisdom. Tot 1 november kunnen ontwerpers een creatie, die voldoet aan de vooropgestelde criteria, insturen.

«« pagina terug | top | »» 175 jaar in een notendop