Diaken worden

   een verlangen dat in je leeft
   Geroepen om dienstbaar te zijn zoals Jezus …


Het Grootseminarie Ten Duinen is het diocesane huis voor de opleiding en permanente vorming van de bedienaars van de eredienst: diocesane priesters, permanente diakens en parochieassistenten.

• Diaken worden De kerkgemeenschap is geroepen om zich dienstbaar in te zetten voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Iedere gedoopte is daartoe gezonden maar toch is er in de Kerk een apart ambt hiervoor naast de bisschop en de priester.

De diaken is teken van Jezus die ‘niet gekomen is om gediend te worden maar om te dienen’ (Mc 10,45). Hij herinnert de kerkgemeenschap voortdurend aan haar zending om het Woord van God te beleven in concrete dienstbaarheid en in vriendschap met arme en gekwetste mensen. De diaken draagt bijzondere zorg voor wie uitgesloten is en in nood om welke reden ook. Hij zoekt naar nieuwe, missionaire wegen om de bevrijdende blijde boodschap van Jezus Christus onder de aandacht te brengen in Kerk en wereld. Vanuit deze dienstbaarheid verkondigt hij ook het Woord Gods en viert het in gebed en in sommige sacramenten.

Het permanente diaconaat is een wijding binnen de Kerk die openstaat voor gehuwde en ongehuwde kandidaten. In het gezin, in het beroepsleven en in pastorale taken in de Kerk is hij brugfiguur en geloofsgetuige in het voetspoor van Jezus de Dienaar.

• Diakenopleiding De kandidaten voor het permanent diaconaat doorlopen een theologisch-pastorale basisopleiding (Theologische Academie op zaterdagvoormiddag). Daarnaast krijgen zij een specifieke vorming tot het diaconaat waarin onder andere ingegaan wordt op de vraag naar de eigen identiteit van de diaken, de relatie tussen diaconaat en huwelijk, het getijdengebed, de verbondenheid met de Kerk, de plaats van de diaken in de liturgie, de verkondiging en de caritas.

Tijdens de vormingstijd worden kandidaten begeleid door het vormingsteam en een psycholoog. De keuze voor het permanent diaconaat wordt verder met een geestelijke begeleider getoetst en verdiept.

Kandidaten zijn minimum 35 jaar oud. Indien je gehuwd bent, aanvaardt en steunt je echtgenote jouw roeping. Wie ongehuwd is, verbindt zich tot het celibaat.
Op » roepingenpastoraal Vlaanderen vind je meer info en mooie getuigenissen over de roeping tot het diaconaat.

• Contact Wil je graag vrijblijvend info over de diakenopleiding of hierover eens spreken met een diaken(koppel) of wens je de opleiding aan te vatten, neem dan contact op met de co÷rdinator van het permanente diaconaat:

Geert Vervaecke
Diaken Geert Vervaecke
Grootseminarie
Potterierei 72, 8000 Brugge
050/ 44 49 53
Geert.vervaecke@ccv.be


of met de bisschoppelijk gedelegeerde voor het permanent diaconaat:
Stefaan Franco
Kan. Stefaan Franco
Grootseminarie
Potterierei 72, 8000 Brugge
050 / 44 49 55
Stefaan.franco@gmail.com

 

• Een verlangen dat in je leeft Op roepingenpastoraal Vlaanderen vind je meer info en mooie getuigenissen over de roeping tot het priesterschap.• Om te bidden

Goede God,
zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus hebt gegeven,
uw veelgeliefde Zoon.
Hij heeft ons het goede nieuws gebracht
van uw menslievendheid.
Maak ons gevoelig voor zijn woord,
waakzaam en vol aandacht voor wat Hij ons vraagt.
Verzamel ons tot zijn leerlingen
aan Hem gehecht
als ranken aan de wijnstok.
Beziel ons en heel uw kerk
met durf en geestkracht
om te doen wat Hij heeft voorgedaan.
Roep velen in uw kerk,
in verscheidenheid van gaven,
mannen en vrouwen,
om teken te zijn van uw aanwezigheid
en van uw goedheid voor alle mensen.
Laat uw woord helder zijn en klaar:
dat we onbevangen en vrij
de weg gaan waarop Gij ons roept.
Amen.

(Mgr. Jozef De Kesel)

 

 ^  Top