Logo Seminarie Ten Duinen

Archief Grootseminarie Ten Duinen

Gerelateerde links


» Aartsbisschoppelijk Archief Mechelen
» Algemeen Rijksarchief
» Archivum Secretum Vaticanum
» Biekorf Brugge
» Bisschoppelijk Archief Bisdom Antwerpen
» Bisschoppelijk Archief Brugge
» Bisschoppelijk Archief Bisdom Gent
» Erfgoedcel Brugge
» KADOC
» ODIS
» Stadsarchief Brugge

Contactgegevens en praktische informatie


Decottignies Cťline Archivaris: Cťline Decottignies
Adres: Grootseminarie Brugge- Archief
           Potterierei 72
           8000 Brugge
           BelgiŽ.
Telefoon: 050/ 33.03.62 of 050/33.59.05
Email: archief@bisdombrugge.be
Website: http://www.grootseminariebrugge.be/archief.html

Openingstijden: Het archief van het Grootseminarie is enkel open op afspraak. Gebruikers die archiefstukken wensen in te zien, dienen contact op te nemen met de archivaris.

Bruikleenaanvragen: Voor de aanvraag van bruiklenen dient de archivaris tijdig schriftelijk gecontacteerd te worden.

 

Toegankelijkheid en leeszaalreglement


Het archief van het Grootseminarie omvat een van de rijkste archief-en handschriftencollecties van Vlaanderen en is van onschatbare historische waarde. Van iedere lezer wordt daarom gevraagd om de huisregels strikt in acht te nemen en de archiefstukken met respect en zorgvuldigheid te behandelen.
» Leeszaalreglement (pdf-versie)

De meeste archieffondsen zijn toegankelijk via handgeschreven catalogi, die ter plaatse kunnen geraadpleegd worden. De Nederlandse catalogus van de handschriften kan online geraadpleegd worden

De collectie


Het archief van het Grootseminarie bevat diverse fondsen en beslaat ruim 320 strekkende meter. Het kan ingedeeld worden in verschillende archiefblokken. » Archievenoverzicht Grootseminarie dd. 23/03/2018

Magdalenamissaal Het archief van het Grootseminarie beheert een omvangrijke hoeveelheid oud archief, vooral van abdijen en kloosters in West-Vlaanderen die de Franse Revolutie en de nasleep ervan niet overleefden. De archiefbestanden kwamen na het uitsterven van deze gemeenschappen eerst terecht in het Bisschoppelijk Archief, of werden rechtstreeks gedeponeerd in het archief van het Grootseminarie. Het meest bijzondere van deze fondsen is het archief van de vroegere Duinenabdij. Deze cisterciŽnzerabdij was eerst gevestigd in Koksijde, en vanaf 1627 in Brugge. Ook het archief van haar vroegere dochterabdij Ter Doest (Lissewege) is opgenomen in dit fonds, en omvat twee series oorkonden en een reeks rekeningen. Van de oudste reeks oorkonden en van de rekeningen bestaan aparte inventarissen. De tweede serie oorkonden is enkel ontsloten via steekkaarten. Naast de fondsen van de abdijen van Ten Duinen en Ter Doest beheert het Grootseminarie ook het archief van de cisterciŽnzerinnenabdij van Spermalie. Het Spermalie-fonds beslaat een uitgebreide reeks oorkonden en registers, en is volledig ontsloten via een onuitgegeven inventaris, raadpleegbaar in de leeszaal. Daarnaast zijn in het archief van het Grootseminarie ook de archieffondsen van de Guldenbergabdij in Wevelgem (cisterciŽnzerinnen), de Sint-Andriesabdij in Sint-Andries (benedictijnen), het koninklijk hospitaal te Menen (religieuzen van Sint-Augustinus), de Eekhoutteabdij in Brugge, de Sint-Pietersabdij in Lo, de Onze-Lieve-Vrouweabdij in Zonnebeke en de Sint-Pieters- en Sint-Vedastusproosdij te Eversam (reguliere kanunniken van Sint-Augustinus) aanwezig. Van deze archiefbestanden bestaat enkel een inventaris op steekkaarten. De uitzondering hierop is het fonds van de abdij van Zonnebeke. Sinds 2004 wordt het archief namelijk digitaal geregistreerd en ontsloten via het project Doza (Digitale Ontsluiting van het Zonnebeekse Abdijarchief), dat onder leiding staat van prof.dr. Paul Trio.

Tot het moderne archief behoort het fonds van het Grootseminarie, dat vooral bestaat uit een reeks registers en een serie losse archivalia (ontsloten via steekkaarten). Ook een twintigtal verslagboeken van de regionale clubs in het seminarie behoren tot dit fonds. Daarnaast bevat het archief de persoonlijke papieren van professoren die in en rond het seminarie actief zijn geweest, o.a. mgr. C. Callewaert (1866-1943), kan. P. Declerck (1922-1981) en prof. E.I. Strubbe (1897-1970), en van een aantal priesters, o.a. K. Dubois (1895-1956), K.L. Grimminck (1676-1728) en A. Logghe (1878-1965). Tot het moderne archief behoort ook een reeks conferentieverslagen van het Lager Onderwijs in het bisdom Brugge (1980-1955).

Een honderdtal manuscripten uit het Handschriftenfonds is afkomstig van de abdijen van Ten Duinen en Ter Doest. In 2007 werden nog een aantal archivalia over de Duinenabdij door de Sint-Pietersabdij van Steenbrugge overgedragen aan het Grootseminarie. De overige handschriften zijn afkomstig uit andere abdijen en kloosters, waaronder de Eekhoutteabdij, en uit de bibliotheek van bisschop J. B. Malou (bisschop van Brugge van 1849 tot en met 1864).

 


Grootseminarie Brugge / Potterierei 72 / B-8000 Brugge / tel 050 330362 / fax 050 330521
E_Mail tenduinen@grootseminarie.be