»» Vorming
»» Afdeling Filosofie

Afdeling Theologie

Driejarige cyclus

Eerste jaar

2009-2010

1. BIJBELWETENSCHAP

a. Oud testament

Profeten
 

b. Nieuw testament

Synoptische evangelies
(Mattheus, Marcus, Lucas)

2de jaar

2010-2011

 

 

Psalmen en
wijsheidsboeken

 

Johanneische literatuur
 

Derde jaar

2011-2012

 

 

Historische boeken
en wettradities

 

Handelingen
Brieven


2. DOGMATISCHE THEOLOGIE

a. Algemeen

Algemene sacramentenleer
 
 

b. Dogmatiek

Godsleer (Triniteit)
 

c. Sacramentenleer

Initiatiesacramenten

 

 

Fundamentele theologie
Openbaring, Geloof en theologie

 

Christologie
 

 

Boetesacrament en ziekenzalving

 

 

Ecclesiologie
 
 

 

Schepping en Verlossing
Genade en Rechtvaardiging

 

Huwelijk en wijdingssacrament


 ^ top 

3. MORAALTHEOLOGIE

Rechtvaardigheid,
sociale moraal, bio-ethiek

 

Fundamentele moraal

 

Huwelijksmoraal
seskualiteitsmoraal


 ^ top 

4. KERKGESCHIEDENIS

Christelijke oudheid
middeleeuwen

 

Moderne tijden
(16e-18e eeuw)

 

Hedendaagse tijden
(19e-20e eeuw)


 ^ top 

5. PASTORAALTHEOLOGIE

a. Pastoraal

Jeugd- en schoolpastoraal
 

b. Homilitiek

c. catechetiek LO & SO

 

 

Territoriale pastoraal
 

 

 

Fundamentele pastoraaltheologie


 ^ top 

6. LITURGIE

 

 

Algemene inleiding
 

 

Liturgie van de eucharistie
het getijdengebed en de uitvaart


 ^ top 

7. KERKELIJK RECHT

Kerkorde van de initiatiesacramenten

Andere delen van de codex

 

Kerkorde van het boetesacrament

Kerk en staat

 

Kerkorde van het huwelijk
 

Andere delen van de codex


 ^ top 

8. SPIRITUALITEIT


 ^ top 

9. BIJBELSE TALEN

    Hebreeuws
    Bijbelgrieks
    Kerklatijn


 ^ top 

10. METHODOLOGIE


 
Leeszaal
Centrum Centrum Centrum