Patrologie

 

Hieronymus [aut]

Brieven

Budel Damon, 2008, 2 v.

 

 

Deze uitgave bevat de briefwisseling van de kerkvader Hieronymus.

 

Augustinus, Aurelius [aut]

God zoeken met de zinnen?: de leefwijze van de kerk en de leefwijze van de manicheeërs /

Budel: Damon, 2008, 147 p.

 

 

Dit boek is de eerste Nederlandse vertaling van Augustinus’ De moribus. De nog jonge monnik gaat het debat aan met de manicheeërs.

 

Augustinus, Aurelius [aut]

Geloof is het begin: preken over teksten uit brieven van het Nieuwe Testament /
Budel:  Damon, 2013, 288 p.

 

 

Voor deze bundel werden 28 preken van deSermonis de scripturis vertaald. Dit boek bevat de laatste reeks preken over passages uit brieven van het Nieuwe Testament. Op 2 uitzonderingen na verschijnt in dit boek van alle preken de eerste Nederlandse vertaling.

 

 

Augustinus, Aurelius [aut]

Stratenmakers en brugwachters: preken over heiligen. 2 /

Budel: Damon, 2014, 467 p.

 

 

Voor deze bundel warden preken uitgekozen van de sermons de sanctis. In deze groep preken staan heiligen centraal.

 

Abba Poimen

Monnik in de woestijn: woorden van Abba Poimen /

Averbode: Altiora, 2008, 117 p.

 

 

In dit boek komen de spreuken van een van de bekendste woestijnvaders abba Poimen aan bod. Hierdoor maakt de lezer kennis met de wijsheid en het gedachtegoed van deze controversiële figuur.

De vertaling is van Maurits Pinnoy.

 

 

Hieronymus [aut]

Brieven /

Budel : Damon, 2008, 2 v.

 

 

 

Deze editie bevat de brieven van Hieronymus, vertaald uit het Latijn en van aantekeningen voorzien door Chris Tazelaar.

 

 

 

Jonas D’ Orléans [aut]

Instructions des laïcs. 2:

(Livres II, 17 - III) /

[Sources chrétiennes 550] 

Paris:  Cerf, 2013, 424 p.

 

 

 

Nieuwe uitgave in de reeks Sources chrétiennes.

 

Grégoire de Nysse [aut]

Jaeger, Werner Wilhelm [Edt]

Contre Eunome /

[Sources chrétiennes 551] 

Paris : Cerf, 2008-2013, 552 p.

 

 

Nieuwe uitgave in de reeks Sources chrétiennes.

 

Euthèrius de Tyane [aut]

Tetz, Martin [Edt]

Protestation ; Lettres /

[Sources chrétiennes 557] 

Paris :  Cerf, 2014, 403 p.

 

 

Nieuwe uitgave in de reeks Sources chrétiennes.

 

 

Eusèbe de Césaré [aut]

Winkelmann, Friedhelm [Edt]

Vie de Constantin /

[Sources chrétiennes 559] 

Paris : Cerf, 2013, 568 p.

 

 

Nieuwe uitgave in de reeks Sources chrétiennes.

 

Jean Chrysostome [aut]

Rambault, Nathalie [edt]

Homélies sur la résurrection, l'Ascension et la Pentecôte /

[Sources chrétiennes 561] 

Paris : Cerf, 2013, 322 p.

 

 

Nieuwe uitgave in de reeks Sources chrétiennes.

 

Jean Chrysostome [aut]

Peleanu, Adina [Edt]

Homélies sur l'impuissance du diable
L' impuissance du diable /

[Sources chrétiennes 560] 

Paris : Cerf, 2013, 227 p.

 

 

Nieuwe uitgave in de reeks Sources chrétiennes.

 

 

 

 

 

Athanase d’ Alexandrie [aut]

Opitz, Hans-Georg (Editor) ; Martin, Annick; Basilius Ancyranus ; Morales, Xavier [Edt]

Lettre sur les synodes : texte critique H. G. Opitz (Athanasius Werke II,1) ; Synodale d'Ancyre ; Traité sur la foi
De synodis Arimini in Italia et Seleuciae in Isauria /

[Sources chrétiennes 563] 

Paris : Cerf, 2013, 409 p.

 

 

 

 

 

 

Nieuwe uitgave in de reeks Sources chrétiennes.

 

Philostorge [aut]

Bidez, Joseph [Edt]

Histoire ecclésiastique /

[Sources chrétiennes 564] 

Paris : Cerf, 2013, 621 p.

 

 

Nieuwe uitgave in de reeks Sources chrétiennes.

 

Évagre le  Scholastique [aut]

Bidez, Joseph (Editor) ; Parmentier, Léon [Edt])

Histoire ecclésiastique. 1 : Livres IV-VI

[Sources chrétiennes 566] 

Paris : Cerf, 2014, 424 p.

 

 

Nieuwe uitgave in de reeks Sources chrétiennes.

 

Athanasius Alexandrinus [aut]

Antonius: onsterfelijke icoon van de monnik /

Budel : Damon, 2013, 151 p.

 

 

Dit is de vita van Antonius de Grote (251-356), geschreven door Athanasius, bisschop van Alexandrië voor een groep asceten met wie hij tijdens zijn ballingschep in het Westen kennismaakte.

 

 

Petrus AbaelardusGesprek tussen een filosoof, een jood en een christen /

Zoetermeer : Klement, 2013, 220 p.

 

 

Dit werk van Abélard behandelt een thema dat nog steeds actueel is: wederzijds respect en tolerantie tegenover verschillende levensbeschouwingen.

Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Bagchus, Crousen en Jonkers.

Jonkers, Marinus C. J. M.

 

 

 

 

 

Augustinus, Aurelius [aut]

Vier antipelagiaanse geschriften

Zoetermeer : Klement, 2014, 414 p.

 

 

 

 

Zijn genadeleer werkt Augustinus uit in zijn antipelagiaanse geschriften. Vier ervaring worden in deze uitgave in vertaling gepresenteerd.

 

 

Augustinus, Aurelius [aut]

Aan Simplicianus: over verschillende

Kwesties /

Kampen : Klement, 2013, 150 p.

 

 

In dit werk, dat hierbij voor het eerst in een Nederlandse vertaling verschijnt, gaat Augustinus in op enkele vragen van zijn oude vriend en begeleider Simplicianus.

Ingeleid door Paul van Geest en vertaald door Izak Wisse.

 

Ethiek

 

Stockman, René [aut]

De doos van Pandora: reflectie over euthanasie vanuit christelijk perspectief /

Antwerpen : Halewijn, 2014, 130 p.

 

 

In dit essay uit de auteur zijn bezorgdheid omtrent de euthanasiewet in België. Alles lijkt te evolueren in de richting van verabsolutering van de zelfbeschikking. Waar zal dit eindigen? Vanuit zijn christelijke visie op mens en maatschappij reflecteert hij over de euthanasiewet.

 

 

Cornu, Ilse [aut]

Seksuele ethiek in dynamisch en kwalitatief perspectief /

Antwerpen : Garant, 2013, 343 p.

 

 

Vanuit welke motivaties en maatschappelijke context maken mensen keuzes bij partnerrelaties en seksualiteit? Het boek plaatst wegwijzers vanuit het christelijke personalisme.

 

 

Demasure, Karlijn [edt]

Se relever après l'abus sexuel: accompagnement psycho-spirituel des survivants /

Bruxelles : Lumen Vitae, 2014, 104 p.

 

 

Dit boek is een psycho-spirituele handleiding voor mensen die slachtoffers van seksueel misbruik begeleiden op de weg naar genezing.

 

Körver, J. W. G. [aut]

Spirituele coping bij longkankerpatiënten /

Tilburg : s.n., , 2013, 424 p.

 

 

In dit proefschrift voor het behalen van een doctoraat aan de Tilburg University onderzoekt de auteur de betekenis van spiritualiteit bij longkankerpatiënten.

 

 

 

 

 

 

 

Krikilion, Walter [aut]

Geestelijke gezondheidszorg in het licht van 

zingeving en spiritualiteit /

Antwerpen : Garant, 2012, 214 p.

 

 

 

 

 

 

De auteur vertrekt vanuit de praktijk van de Geestelijke gezondheidszorg en licht  haar door vanuit zingeving en spiritualiteit, met het oog op een integraal zorgperspectief. Hij biedt handvatten voor zorgprofessionals en therapeuten, en geeft aanbevelingen voor het beleid.

 

Catechese

 

Williams, Rowan [aut]

Tekens van vertrouwen: een inleiding in het christelijk geloof /

Heeswijk  : Abdij van Berne, 2013, 175 p.

 

 

Welke zijn de grondtrekken van het christelijk geloof? Aan de hand van de oude christelijke geloofsbelijdenissen, zowel de Apostolische geloofsbelijdenis als de Geloofsbelijdenis van NIcea-Constantinopel, gaat de emeritus-aartsbisschop van Canterbury op zoek naar de zin en de waarde van het christelijk geloof voor vandaag.

 

 

Neckebrouck, Valeer [aut]

Waarom evangeliseren? /

Antwerpen :  Halewijn., 2006, 52 p.

 

 

Professor Neckebrouck (pastoraaltheoloog KULeuven gaat in de boekje in op de fundamentele vraag: wat is de ultieme motivering die christenen legitimeert om te evangeliseren.

 

 

Goris, Pieter [aut]

Boek over geloof: grond voor - spiritualiteit - beleving van - aanleiding tot /

Gelderland :  Gelderland Vakbladen, 2008,  340 p.

 

 

De auteur, vrijwilliger op de Sint-Martinusparochie in Epe, heeft de volwassenencatechese en de Bijbelkoers die op deze parochie tot stand kwamen, op internet gezet en in dit boek, met teksten verrijkt, samengebracht. Bij dit boek hoort ook een CD.

 

 

Moog, François [edt]

La catéchèse au service de la Nouvelle 

évangélisation /

Paris : Desclée de Brouwer, 2013, 180 p.

 

 

Dit boek is de neerslag van referaten die gehouden werden op het 6de Colloque International de l’ISPC. Thema was: zoeken naar een gepaste catechese in dienst van de nieuwe evangelisatie in deze geseculariseerde wereld.

 

 

 

 

 

Hadjadj, Fabrice [aut]

Comment parler de Dieu aujourd'hui?: Anti-manuel d'évangélisation /

Paris : Salvator, 2012, 219 p.

 

 

 

 

 

Is het nog mogelijk om vandaag over God te spreken? Twee categorieën doen het zeker: fundamentalisten en atheïsten. Anderen zwijgen liever over Hem . En toch, er zijn er die over God niet kunnen zwijgen …

 

 

Semen, Yves [aut]

La préparation au mariage selon Jean-Paul II et la théologie du corps /

Paris : Presses de la Renaissance, 2013, 446 p.

 

 

Dit boek is een catechese van het sacrament van het huwelijk gebaseerd op de theologie van Johannes Paulus II over de spiritualiteit van het huwelijk en seksualiteit. Een pedagogisch en toegankelijk werk voor al wie betrokken is bij huwelijkscatechese.

 

 

Fraenkel, P. [edt]

Le catéchisme de Heidelberg: au coeur de l'identité réformée /

Genève : Labor et fides, 2013, 113 p.

 

 

Deze Heidelbergse catechismus is een van de belangrijkste documenten in het protestantisme. Hij is vertaald in vele talen en was het belangrijkste instrument van godsdienstonderricht in het protestantisme.

 

Kerk

 

de Wit, Anton [aut]

Van klokken en klepels: een katholiek antwoord op kerkelijke controverses /

Tielt :  Lannoo, 2011, 174 p.

 

 

De auteur geeft nuchter en scherpzinnig commentaar bij actuele kerkelijke controverses, met name het schandaal van seksueel, misbruik door geestelijken. Tegelijkertijd zoekt hij naar dieperliggende oorzaken van de crisis, die zowel binnen als buiten de kerk gelegen zijn.

 

 

Valuet, Basile [aut]

L'Église au défi des religions: évangélisation, conflit ou dialogue? /

Perpignan :  Artège,  2013, 434 p.

 

 

Vaticanum II bracht een grondige verandering in de houding van de kerk t.a.v. andere godsdiensten. De auteur behandelt in dit boek deze problematiek in drie grote stappen. Eerst is er een uiteenzetting over de ontmoeting met andere godsdiensten in het algemeen, daarna gaat hij dieper in op de relatie met het Jodendom, verder heeft hij het over de relatie met de islam.

 

 

Nkulu Kabamba, Olivier [aut]

Les prêtres africains en Europe: "missionnaires" ou "missionnés" /

Paris : L'Harmattan, 2011, 101 p.

 

 

Dit essay is geschreven door een Afrikaanse priester die 25 jaar missionaris in Europa is. Hij deelt zijn ervaring en formuleert op broederlijke wijze pertinente vragen aan de Europese kerk, maar ook aan de Afrikaanse kerk, aan de kerk over de hele wereld. Afrikaanse priesters in Europa: zegen of bedreiging?

 

 

Verborgen verdriet: naar een globale aanpak van seksueel misbruik in de kerk /

Brussel : LICAP, 2012, 56 p.

 

 

Uitgave van de Belgische bisschoppen en de hogere oversten van België n.a.v. seksueel misbruik in de kerk.

 

Steen, Marc [edt]

Parochie … Waarheen? /

Antwerpen : Halewijn, 2013, 192 p.

 

 

Dit boek bundelt bijdragen van theologen en vormingswerkers over het belangrijke vraagstuk van deze tijd: waarheen met parochies. Naast haar zwaktes heeft de parochie ook troeven. Hoe en of die verder kunnen worden ingezet is de vraag.

 

 

Groupe des Dombes [edt]

Communion et conversion des églises: édition intégrale des documents publiés de 1956 à 2005 /

Montrouge Bayard, 2014, 706 p.

 

 

Deze uitgave is de bundeling van alle documenten, gepubliceerd door le Groupe deze Dombes van 1956 tot 2005.

Le Groupe des Diombes is gesticht door Paul Couturier en behartigt de relatie tussen katholieken en protestanten.

 

 

Keenan, Marie [aut]

Child sexual abuse and the Catholic Church: gender, power, and organizational culture /

New York : Oxford University Press, 2012,

355 p.

 

 

Dit boek biedt een nauwkeurig inzicht in kindermisbruik door clerici.

De auteur, therapeute, lokaliseert dit probleem niet louter in de persoonlijke pathologie van de dader, maar ook in het priesterschap als instituut. De priesteropleiding. machtsrelaties, visie op seksualiteit, klerikale cultuur kunnen leiden tot seksueel misbruik.

 

 

Lemmens, Leon [aut]

De kracht van het Evangelie: ijkpunten voor de pastorale zones /

Antwerpen : Halewijn, 2013, 64 p.

 

 

In het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen is men volop bezig aan de uitbouw van nieuwe pastorale zones. Hulpbisschop Lemmens reikt in deze bijdrage daartoe drie belangrijke ijkpunten aan.

 

 

Congregatie van de clerus [aut]

Directorium voor het ambt en het leven van 

de priesters /

[Kerkelijke Documentatie ; 2013/ nr. 2]

Utrecht : Secretariaat RK Kerkgenootschap in Nederland, 2013, 168 p.

 

 

Nieuwe uitgave van dit directorium.

 

Van Steenbergen, Frans [aut]

Een ruimte van hoop: persoonlijke begeleiding in de kerk /

Antwerpen : Halewijn, 2014, 207 p.

 

 

Jarenlang begeleidde de auteur mensen die in kerkverband leven en werken. Vanuit deze ervaring brengt hij de nodige aandachtspunten voor persoonlijke begeleiding in dit boek samen.

 

 

Scicluna, Charles J. ; Zollner, Hans (S.J.) 
Ayotte, David J. (S.J.) [edt]

Vers la guérison et le renouveau: les abus sexuels sur des mineurs /

Paris : Cerf, 2013, 314 p.

 

 

Dit werk is de bundeling van de bijdragen, gebracht op een symposium in Rome in februari 2012.

 

Blanchard, Yves-Marie [edt]

L'Eglise, mystère et institution, selon le quatrième évangile /

Paris : Desclée de Brouwer, 2013, 239 p.

 

 

Het evangelie van Johannes is theologisch zo rijk dat vaak over het hoofd gezien wordt dat in dit evangelie ook een kerkmodel aanwezig is. Met deze originele studie wil de auteur deze lacune opvullen.

 

 

Theobald, Christoph [edt]

Pourquoi l'Église ?: la dimension ecclésiale de la foi dans l'horizon du salut /

Montrouge : Bayard, 2014, 374 p.

 

 

Deze bijdragen confronteren de lezer met de hedendaagse uitdagingen van de kerk, die in dienst moet staan van het rijk Gods.. Welke hervormingen dringen zich op te midden van een geseculariseerde wereld?

 

 

Dujarier, Michel [aut]

Église – Fraternité: l'ecclésiologie du Christ-Frère aux huit premiers siècles /

Paris : Cerf, 2013, 498 p.

 

 

Broederlijkheid was gedurende de eerste eeuwen hét kenmerk van de kerk. Nochtans werd in studies weinig aandacht aan dit aspect besteed. Aan deze lacune komt deze uitgave tegemoet.

 

Kerkgeschiedenis

 

Finger, Heinz ; Wessel, Werner [edt]

Heilige Kölner Bischöfe: eine Ausstellung der Diözesan- und Dombibliothek Köln im Jubiläumsjahr 2013 "1700 Jahre Kirche von Köln" (5. März bis 13. Juli 2013) /

Köln : Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek Köln, 2013, 341 p.

 

 

Uitgave n.a.v. 1700 aartsbisdom Köln.

 

Kracht, Hans-Joachim ; Finger, Heinz [edt]

Lexikon der Kardinäle, 1058-2010: in acht Bänden /

Köln : Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek mit Bibliothek St. Albertus Magnus, 2012, 8 v.

 

 

Uitgave n.a.v. 1700 aartsbisdom Köln.

Volume 1 en volume 2.

 

Dingel, Irene ; Leppin, Volker [edt]

Das Reformatorenlexikon

Darmstadt : Schneider Verlag, 2014, 304 p.

 

 

Dat de reformatie een brede stroming geworden is, is te danken aan heel wat bekwame theologen en predikanten. Dit boek laat de lezer kennismaken met 39 reformatoren die hebben bijgedragen tot de brede stroming die de reformatie geworden is.

 

Kerkelijk recht

 

Petit, Emmanuel [edt]

Pourquoi le droit canonique? /

[place of publication not identified] : Parole et Silence, 239 p.

 

 

Waarom is er kerkelijk recht? Hoe is het ontstaan? Wat is het historisch geëvolueerd?

Liturgie, sacramenten en homiletiek

 

Janssen, Henk ; Touwen, Klaas [edt]

Een gezegend leven : exegese en preken /

Vught : Skandalon 2013, 96 p.

 

 

De auteurs hebben het over verschillende zegeningen zoals zegenen van een huis , van een kruisbeeld, de zegen bij jubilea, van huisdieren, …

Schriftteksten met exegetische uitleg en preeksuggesties worden aangereikt.

 

 

Oosterhuis, Huub [aut]

Deze geboren vreemdeling: preken, beschouwingen, brieven /

Amsterdam : De Prom, 2004, 383 p.

 

 

Deze uitgave bevat preken, beschouwingen, brieven van H. Oosterhuis.

 

Mabiala, Philippe [aut]

Le germe et le terreau: quête identitaire d'un prêtre /

Paris : Harmattan, 2009, 303 p.

 

 

Hoe priester zijn in Afrika? Hoe Afrikaans priester zijn in het Oosten? Dit boek biedt een overtuigende analyse van wat het betekent in deze context als priester geroepen te zijn.

Het boek is in dialoogvorm geschreven, gaat geen enkel actueel thema uit de weg.

De auteur geeft de vorm als titel: ‘Intellectuele autobiografie’.

 

 

Caspers, Charles ; Leys, Ad ; Versnel-Mergaerts, Petra Josephina [edt]

Zijn lichaam worden: leven uit de rijkdom van de eucharistie /

Heeswijk Abdij van Berne, 2013, 88 p.

 

 

Dit boek bevat een bundeling lezingen, gehouden op de studiedag ‘Eucharistie’, georganiseerd door de Commissie Overleg Instituten van de KNR in het voorjaar van 2012.

 

Quartier, Thomas [aut]

Liturgische spiritualiteit: Benedictijnse impulsen /

Heeswijk : Abdij van Berne, 2013, 163 p.

 

 

De auteur verkent het veld van de liturgie en van de spiritualiteit, en brengt hedendaagse ervaringen in gesprek met de Regel van Benedictus en andere bronnen.

Deel één behandelt de vraag: wat heeft liturgische spiritualiteit met het leven te maken. Deel twee behandelt liturgische expressievormen die deze spiritualiteit tot uitdrukking brengen. Deel drie brengt de liturgische spiritualiteit in verband met sterfelijkheid.

 

Zuurmond, Rochus [aut]

In hemelsnaam: over de vertaling en betekenis van het Onze Vader /

Vught : Skandalon, 2012, 160 p.

 

 

Wat is een goede vertaling van het Onzevader? De auteur vergelijkt oude en nieuwe vertalingen en legt achterliggende beweegredenen uit. Dit boek brengt de lezer dichter bij de oorspronkelijke tekst van het belangrijkste liturgische gebed.

 

 

Giraudo, Cesare [edt]

The anaphoral genesis of the institution narrative in light of the anaphora of Addai and Mari: acts of the International liturgy congress, Rome, 25-26 October 2011 /

Rome : Edizioni Orientalia,  2013, 543 p.

 

 

Dit boek bundelt de bijdragen van studiedagen (2011) naar aanleiding van  de 10de verjaardag van de erkenning door de Congregatie voor geloofsleer van de waarde van de eucharistie, gevierd met de ‘Anaphora of Addi and Mary’ in de Assyrische  kerk van het Oosten.

 

 

Baglio, Matt [aut]

Le rite: la formation d'un exorciste au

Vatican /

Paris : Slavator, 2011,331 p.

 

 

Dit authentieke document is het relaas van een priester die in het Vaticaan een exorcismeopleiding volgt.

 

Hoondert, Martin [edt]

Godlof! Maar hoe? Document van de Amerikaanse bisschoppenconferentie over muziek en liturgie: Inleiding, vertaling en suggesties voor de praktijk /

Heeswijk : Abdij van Berne, 2014, 215 p.

 

 

Welke criteria hanteer je bij de keuze van liturgische muziek?

Hoe kun je stimuleren dat mensen werkelijk participeren aan de viering?

Hoe zorg je ervoor dat kerkmuziek goed functioneert en zij die ze uitvoeren bekwaam zijn?

 

 

Regan Patrick [edt]

Advent to pentecost: Comparing the seasons in the ordinary and extraordinary forms of the roman rite /

Minnesota : Liturgical Press,  2012, 313 p.

 

 

De auteur, abt Regan, vergelijkt de belangrijkste teksten (periode advent – Pinksteren) uit het Romeinse Missaal van 1962 met die van de herziene uitgave van Vat. II. dat nu aan zijn derde editie toe is.

 

 

Franco, Stefaan [edt]

Zinvol celibatair leven: een werkboek /

Brugge : Eigen beheer,  2014, 341 p.

 

 

Het eerste deel van dit boek beoogt een grondige kennismaking met de kerkelijke leer over het celibaat aan de hand van de kerkelijke teksten zelf. In het tweede deel worden zeven richtinggevende principes uitgewerkt om tot een evenwichtige beleving van het celibaat te komen.

 

 

Béguerie, Philippe [aut]

L'homélie: de la parole à l'eucharistie /

Paris : Desclée de Brouwer, 2013, 166 p.

 

 

Wat is een homilie? Over deze vraag gaat dit boekje.